Групама – финансови решения за бъдещето

Начало » Групама – финансови решения за бъдещето

Застраховането е споразумение между индивид или организация (наречен „застраховател“) и застрахователна компания, при което застрахователят плаща редовни премии или такси на компанията в замяна на обещание за обезщетение или покритие в случай на настъпване на определено събитие. Това събитие може да включва загуба на имущество, заболяване, нещастен случай, смърт и други неочаквани събития.

Цел на застраховането

Основната цел на застраховането е да предостави финансова сигурност и защита на лица или стоки от финансови загуби, които могат да възникнат при определени обстоятелства. Застраховката работи като поема риска от застрахователя и го компенсира в случай на настъпване на събитие, обхванато от полицата.

Застраховането може да обхваща различни области. Най-честите застраховки включват автомобилни застраховки, здравни застраховки, животозастраховки, застраховки на имущество, отговорност и други. Застрахователните полици могат да бъдат закупени както от физически лица, така и от компании, и имат различни условия и обхвати в зависимост от видът на застраховката и изискванията на клиента.

Видове застраховки

Застраховките се разделят на много категории и подкатегории в зависимост от обхвата и характера на риска, който се покрива. Някои от най-разпространените видове застраховки включват:

Автомобилни застраховки: Това включва задължителната гражданска отговорност, каско застраховка, пътни помощ и други свързани с автомобилите полици.

Здравни застраховки: Застраховките за здраве предоставят покритие за разходите, свързани с медицинско обслужване, лекарства и болнични престои. Когато нямат застраховки много потребители вземат бързи кредити с месечни вноски, за да покрият неотложни разходи.

Животозастраховки: Тези застраховки предоставят обезщетение в случай на смърт на застрахованото лице или след изтичане на договорния срок.

Застраховки на имущество: Тук влизат застраховки на жилища, комерсиални имоти, имущество и съдържанието на тези имоти.

Застраховки срещу природни бедствия: Това може да включва застраховки срещу наводнения, земетресения и други природни бедствия.

Застраховка на отговорност: Този вид застраховка предоставя покритие в случай, че застрахованото лице или компания бъде обвинено в причиняване на вреда на трето лице.

Застраховка на авиокаско: Тази застраховка предоставя покритие за авиационния сектор, включително самолети и дронове.

Застраховки на професионална отговорност: Този вид застраховка е насочена към професионалисти като лекари, адвокати и инженери и покрива случаи на грешки или пропуски в изпълнението на техните задължения.

Застраховки на превози и товари: Те покриват загуба или щети на стоки по време на транспорт.

Застраховка срещу кражба и взлом: Предоставя защита срещу кражба и взлом на имущество или ценности.

Застраховка срещу риск от заболявания: Този вид застраховка може да покрива риска от тежки болести като рак, инфаркт, и други.

Тези са само някои от основните видове застраховки, и на пазара съществуват много други, специализирани за различни нужди и рискове. При избор на застраховка е важно да се съобразят индивидуалните нужди на клиента. Една такава застраховка може да окаже финансова подкрепа и така да предотврати вземането на потребителски кредит.

Какво е Групама застраховане?

Групама, известна също като Groupama на френски, е френска застрахователна компания със седалище в Париж, Франция, с дългогодишен опит на пазара, оперираща в 11 държави. Основният фокус на Групама е в трите основни бизнес направления – застраховане, банково и финансово обслужване, както и недвижимо имущество. Компанията оперира под три различни търговски марки: „Groupama,“ „Gan“ и „Amaguiz.“

През 2017 г. Групама разполага със значителен брой служители, общо 32,600 на международно ниво.

Исторически, началото на Групама се залага през 1900 г., когато група земеделски стопани създава взаимопомощна организация, насочена към застрахователните нужди на селското стопанство, както и местните власти и бизнес общности. След това, през 1972 г., се създава дружество за животозастраховане в сътрудничество с Crédit Agricole.

През 1986 г., се създава брандът „Групама,“ а след това, през 1998 г., компанията придобива „Gan,“ ставайки четвъртият най-голям френски застраховател и втората най-голяма застрахователна компания във Франция. През 2001 г., Групама разширява банковите си услуги и продължава да разраства застрахователния си бизнес във Франция.

Следващите години се характеризират с обединения на банкови услуги и сливания, като в 2009 г. се сливат „Banque Finama“ и „Groupama bank.“

Групама в България

Относно присъствието на Групама в България, тя стъпва на българския пазар през 2008 г., когато придобива „ДСК Гаранция,“ като след това преименува дружествата на „Групама Застраховане“ ЕАД и „Групама Животозастраховане“ ЕАД през 2009 г. Компанията става асоцииран партньор на Банка ДСК, с което постига успех и признание на пазара, като през 2011 г. „Групама Животозастраховане“ получава наградата за „Най-добър комбиниран финансов продукт“ за застраховка, свързана със структуриран бонд.

През 2014 г., компанията започва амбициозен проект за разширяване на собствената си агентска структура, като до 2017 г. има офиси в няколко български града, включително София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Враца и Благоевград.

В ръководната позиция на дружеството в България се намира Селин Болар. През 2016 г., компанията реализира значителни премии и обслужва портфолио от над 300 000 клиенти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Последно добавени
Вземи бърз онлайн кредит до 3000 лева за срок до 24 месеца
Вземи бърз онлайн кредит до 5000 лева за срок до 18 месеца
Бързи кредити онлайн до 6000 лева за срок от 3 до 18 месеца.
Вземи най-новите оферти!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин и получавай най-интересното от компаниите за бързи кредити директно на твоя имейл адрес. Така ще спестиш време в търсене на оферти. Ние ще го направим вместо теб!