Какво е НАП и как зависим от тази агенция?

Начало » Какво е НАП и как зависим от тази агенция?

Националната агенция за приходите (НАП) представлява ключова структура в системата на финансовото управление на България. Тя отговаря за събирането на държавните приходи, включително данъци и задължителни осигурителни вноски. Създадена с цел оптимизация на процесите по събиране и администриране на публичните средства. Агенцията започва своята дейност на 1 януари 2006 година. Работата ѝ е насочена към ефективното управление на републиканските данъчни облагания и осигурителни вноски. По този начин НАП осигурява значителен принос към държавния бюджет.

Управление и структура

Основните управленски структури на НАП включват управителен съвет и изпълнителен директор, които се занимават с формулирането на стратегическите цели и непосредственото ръководство на агенцията.

Териториална структура

За да осигури ефективното изпълнение на своите функции на териториално ниво, НАП разполага с централно управление в София и пет териториални дирекции в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Тези дирекции координират работата на регионални офиси в различните областни центрове на страната, като по този начин гарантират достъпността и ефективността на услугите си за всички граждани и бизнес организации.

Създаването на НАП и нейната структура отразява стремежа на българското правителство към повишаване на ефикасността и прозрачността на данъчната и осигурителната система. Чрез централизираното управление на данъчните и осигурителни вноски, държавата се стреми да оптимизира събирането на приходите и да подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса.

Какво ново?

До началото на април гражданите имаха възможността да се възползват от пет процентна отстъпка на сумата за плащане на данък, както ни информират от Националната агенция за приходите (НАП).

В рамките на годишната данъчна кампания, в която декларираме доходите си за предходната година, тази привилегия беше достъпна до първи април. Отстъпката от 5% се отнася за данъка, който трябва да бъде доплатен за последните три месеца от годината. Това е при условие че авансово удържане на данъци не е било заявено за периода октомври – декември.

НАП също така подчертава, че и тази година се предлагат различни данъчни облекчения, сред които и това за отглеждане на деца и деца с увреждания, съхранявайки високите стойности на сумите, които могат да бъдат приспаднати от годишните данъчни основи за 2023 година. В зависимост от доходите на родителите за предходната година, те могат да получат до 600 лв. за едно дете, до 1200 лв. за две деца и до 1800 лв. за три или повече деца. За дете с увреждания, сумата достига до 1200 лв.

Друго възможно данъчно облекчение е свързано с извършените ремонти и/или подобрения в личното жилище. През 2023 г., като сумата на плащанията за труд може да достигне до 2000 лв. Необходимо е собствениците да разполагат с документация, която да удостоверява направените плащания за труд.

хора работят в нап

Облекчения за млади семейства

Младите семейства, от своя страна, могат да редуцират годишната си данъчна основа с размера на лихвите, платени през годината до първите 100 000 лева от главницата по ипотечен кредит за покупка на жилище. Условията включват изискването един от съпрузите да е под 35 години на момента на сключване на ипотечния договор. Също и жилището да е единствено по рода си за семейството.

Данъчно облекчение също така е налично за лица с намалена работоспособност. Инвалидността на лицето трябва да е 50% или повече, позволявайки им да намалят данъчната си основа с 7920 лв.

Съществува и възможност за намаляване на годишните данъчни основи със сумата на личните вноски за допълнително доброволно осигуряване. Също така за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховка Живот, в общ размер до 10% от тях.

Какви услуги има НАП?

Националната агенция за приходите (НАП) предлага разнообразни услуги, които са насочени към гражданите и бизнес сектора. Някои от основните услуги включват:

Данъчно обслужване за граждани и фирми: НАП осигурява информация и подкрепа за гражданите и предприятията относно данъчното им задължение. Това включва предоставяне на информация за различни видове данъци, помощ при попълване на данъчни декларации и обяснения относно данъчните закони и процедури.

Електронни услуги. НАП предлага широка гама от електронни услуги, които позволяват на гражданите и фирмите да извършват различни данъчни процедури онлайн. Това включва електронно подаване на данъчни декларации, онлайн плащания на данъци, проверка на данъчни задължения и други.

Консултации и обучения. НАП предоставя консултации и обучения за граждани и фирми относно данъчните закони, процедурите за събиране на данъци и начините за справяне с данъчните задължения. Това включва провеждане на семинари, уебинари и информационни събития.

Контрол и надзор. НАП извършва контрол и надзор върху събирането на данъци и задължителните осигурителни вноски, за да гарантира спазването на данъчните закони от страна на гражданите и фирмите. Това включва проверки на данъчни декларации, одити на фирми и други видове проверки.

Информационни услуги. НАП предоставя информация и статистика относно събирането на данъци и финансовото състояние на държавата. Това включва публикуване на данъчни статистики, отчети и други аналитични материали.

НАП играе важна роля във възлагането и събирането на публични вземания и осигурява ефективно и прозрачно функциониране на данъчната система в България.

Вижте още: Нужна ли ти е добра кредитоспособност, когато искаш пари на заем срещу лична карта ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Последно добавени
Вземи бърз онлайн кредит до 3000 лева за срок до 24 месеца
Вземи бърз онлайн кредит до 5000 лева за срок до 18 месеца
Бързи кредити онлайн до 6000 лева за срок от 3 до 18 месеца.
Вземи най-новите оферти!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин и получавай най-интересното от компаниите за бързи кредити директно на твоя имейл адрес. Така ще спестиш време в търсене на оферти. Ние ще го направим вместо теб!