Кои инвестиции са разумни?

Начало » Кои инвестиции са разумни?

За да се опише инвестицията, можем да я разгледаме като процес на влагане на ресурси в активи с цел генериране на бъдещ доход или увеличаване на стойността им. Тази дейност може да се тълкува като форма на спестяване, където средства, време и усилия се отделят днес с надеждата, че те ще се увеличат и ще се върнат с по-голяма стойност в бъдеще.

Инвестирането се различава от обикновеното спестяване по този начин: при спестяването се запазват парите ни, без да се инвестират в конкретни активи, докато при инвестирането се избират активи, които да генерират бъдещ доход.

Важно е да се подчертае, че спестяването и инвестирането не са взаимно изключващи се. Те могат да бъдат комбинирани, като средства се спестяват и същевременно инвестират в различни активи.

Има различни видове инвестиции, които се класифицират според различни критерии и могат да включват:

Местни инвестиции – в активи на лица в рамките на определена държава (например, България).

Чуждестранни инвестиции – в активи извън границите на държавата (например, инвестиции в чужбина).

Инвестициите могат да бъдат разделени на различни видове активи:

Реални активи – като сгради, машини, оборудване, интелектуална собственост, изкуство и други.

Финансови активи – включващи ценни книжа и онлайн инвестиции.

В какво можем да инвестираме?

Най-популярните инвестиции са:

 • Инвестиции в злато и други суровини.
 • Инвестиции в недвижими имоти.
 • Инвестиции в акции.
 • Инвестиции в борсови индекси.
 • Инвестиции в ETF-и (борсово търгувани фондове).
 • Инвестиции на Форекс пазара.
 • Инвестиции в криптовалути.
 • Инвестиции в облигации.
 • Инвестиции в деривати.

Защо е добре да правим инвестиции?

 Въпросът за инвестирането често се дискутира сред потребителите. По същество, в съвременния свят има два основни законни начина за генериране на приходи:

 • Работите за себе си или за някого друг.
 • Увеличавате своето богатство, като инвестирате в разнообразни активи.

Много хора започват с първия начин, за да си осигурят средства, след което преминават към втория, за да увеличат своите ресурси. В някои случаи вторият начин може да съчетава и първия.

Хората извършват инвестиции с разнообразни цели, като създаване на дългосрочно богатство, финансиране на образование за децата си, генериране на стартов капитал за бизнес, посигуряване на живота по време на пенсия, постигане на други финансови цели или просто увеличаване на наличния доход. Когато приходите от заплата не стигат и често ни се налага да вземаме пари на заем искаме да променим нещата и да постигнем финансова стабилност.

Някои видове инвестиции предоставят данъчни облекчения, което представлява двойна изгода – намаляване на данъците и нарастване на капитала.

Основните причини за разглеждане на инвестиции отдело от обикновените спестявания и банкови депозити включват следните:

Постигане на по-висока доходност от липсата на доходност при банковите депозити.

Защита срещу инфлацията.

Влиянието на продължаващите стимулационни програми по света, които увеличават обема на парите и, следователно, на инфлацията.

Възможност за капиталови печалби и постигане на финансови цели.

Генериране на пасивен доход чрез придобиване на дивиденти.

Възможност за диверсификация на инвестиционния портфейл.

Висока ликвидност на активите (способност за бързо купуване и продаване).

Ниски инвестиционни разходи поради високата ликвидност.

Възможност за ниски първоначални инвестиции.

Разбира се, има много други мотиви и причини за инвестиране, и всеки инвеститор има свои индивидуални цели и стратегии.

мъж показва стена със статистика

Колко средства следва да заделим за инвестиции?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири лични фактора:

Лични възможности: Този аспект е силно индивидуален и няма общо правило за началната сума за инвестиции. Важно е да не инвестирате средства, които не можете да си позволите да загубите. Някои потребители вземат потребителски кредит, за да инвестират, което може да се окаже грешна стратегия. Въпреки това, не е препоръчително да гледате на инвестициите като на пари за губене.

Лични финансови цели: Необходимо е да определите ясно какви цели искате да постигнете с инвестициите си, за да изберете подходящите активи за тях. Целите следва да бъдат реалистични и измерими.

Лична толерантност към риск: Важно е да определите колко риск сте готови да поемете. Според вашия комфорт и финансова стабилност трябва да определите каква част от вашите средства можете да рискувате.

Инвестиционен хоризонт: Този фактор определя за колко време можете да ангажирате средствата си без да се нуждаете от тях. Този хоризонт може да бъде краткосрочен (например, за година) или дългосрочен (например, за пенсия).

Също така, преди да започнете инвестициите си, е полезно да оцените съществуващите активи в портфейла си, включително налични пари и недвижими имоти.

Рисковете при инвестиране

Всеки вид инвестиция носи свои рискове, както и потенциал за доходност. Различните активи имат различни нива на риск и потенциал за печалба. Важно е да се запомни, че по-високият потенциал за печалба обикновено се съпътства от по-висок риск, докато по-ниският риск обикновено води до по-ниска потенциална печалба.

Рисковете, свързани с инвестирането, включват:

Пазарен риск: Рискът от спад в пазарната цена на инвестираните активи.

Инфлационен риск: Рискът, че инфлацията ще надмине доходността на активите ви, особено явно при банковите депозити.

Риск с ликвидността: Възможността да не можете да продадете инвестицията си, когато желаете. Този риск е по-голям за някои активи, особено реалните активи.

Риск от концентрация: Рискът, свързан с прекалено голямо влагане на средства само в един актив.

Валутен риск: Рискът, свързан с инвестиции в чуждестранни активи, като валути, ценни книжа и недвижими имоти.

За да се справите с рисковете, е важно да изградите правилна стратегия за портфейла си, да диверсифицирате инвестициите и да управлявате риска внимателно.

Вижте още: Как да управляваш своя бюджет качествено?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Последно добавени
Вземи бърз онлайн кредит до 3000 лева за срок до 24 месеца
Вземи бърз онлайн кредит до 5000 лева за срок до 18 месеца
Бързи кредити онлайн до 6000 лева за срок от 3 до 18 месеца.
Вземи най-новите оферти!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин и получавай най-интересното от компаниите за бързи кредити директно на твоя имейл адрес. Така ще спестиш време в търсене на оферти. Ние ще го направим вместо теб!