Време ли е за инвестиция?

Начало » Време ли е за инвестиция?

Какво представлява инвестицията?

Думата „инвестиция“ произлиза от латински език и означава „влагам“. Инвестиция е всяко влагане на средства в актив, от който се очаква да реализира приход или да повиши цената си в бъдеще.

От икономическа гледна точка инвестицията е покупка, която не се консумира в настоящето, а се задържа с намерението да бъде реализирана печалба.

В какво може да се инвестира?

Възможностите за инвестиране могат да бъдат най-разнообразни. Те могат да бъдат класифицирани по различни критерии като:

 • Инвестиции в България – това са инвестиции, при които средствата са вложени в субекти/обекти, които са в рамките на България
 • Чуждестранни инвестиции – вложения в субекти/обекти, които са извън рамките на България

В зависимост от актива, в който се инвестира, могат да бъдат:

 • Реална – инвестицията е в сграда, машина, оборудване, интелектуална собственост, друго.
 • Финансова – в този случай инвестицията може да бъде в различни финансови активи като ценни книжа или някакъв вид онлайн инвестиция.

Накратко и различните видове инвестиции, които могат да бъдат направени на финансовите пазари, според активите и инструментите, които се ползват:

 • Инвестиции в злато и други суровини
 • Инвестиции в недвижими имоти
 • Инвестиции в акции
 • Инвестиции в борсови индекси
 • инвестиции в ETF-и
 • Инвестиции на Форекс пазара
 • Инвестиции в криптовалути
 • Инвестиции в облигации
 • Инвестиции в деривати

Защо хората правят инвестиции?

Обикновено начинаещите инвеститори си задават именно този въпрос. По същество, в съвременния свят има само два начина законно да се печелят пари:

 • Като човек работи за себе си или за някой друг
 • Като увеличава богатството си чрез инвестиции в различни активи.

Обикновено първият начин дава възможност за сдобиване със средства (първоначален капитал), а вторият – за увеличаването на събраните средства. Хората инвестират по различни подбуди, свързани с планове в бъдещето – планове за пенсиониране, осигуряване на образование на дете, стартиране на личен бизнес и други. Някои инвестиции дават възможност за данъчни облекчения, което води до двойна полза – спестяване на данъци и увеличаване на разполагаемия капитал.

Основните причини за търсене на възможности за инвестиции (извън банковите депозити) са:

 • Търсене на по-висока доходност от ниските лихви по банковите депозити;
 • Опит за компенсиране на инфлация;
 • Получаване на пасивна доходност, чрез получаване на дивиденти от инвестицията;
 • Възможност за диверсификация на портфейл от активи;
 • Възможност за стартиране с ниска първоначална инвестиция;

Разбира се, могат да бъдат изброени още много причини за инвестиране.

Колко капитал е необходим за инвестиция в акции? Този въпрос няма лесен отговор. Необходимият капитал зависи основно от четири фактора:

 • Личните възможности, които са индивидуални при различните инвеститори;
 • Личните финансови цели – какво иска да постигне с инвестицията си;
 • Лична толерантност към риск – инвеститорът трябва да определи каква сума може да си позволи да загуби при неблагоприятно стечение на обстоятелствата;
 • Така нареченият Инвестиционен хоризонт – времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без инвеститорът да се нуждае от тях.

Рискове при инвестиции

Всяка инвестиция, освен предимства има и своите рискове. Инвестирането в различни активи, изброени по-горе, имат различни нива на риск за финансовата ти стабилност, като съответно имат и различен потенциал за доходност.

Основното правило при инвестициите е, че по-високата потенциална доходност идва с поемането на по-висок риск. Съответно, по-ниският риск води със себе си по-нисък потенциал за доходност.

Ето кои са рисковете при повечето инвестиции:

 • Пазарен – риск от спад в пазарната цена на актива, в който е направена инвестицията. Това е и основният риск, от който се притесняват повечето инвеститори.
 • Инфлационен – той се появява, когато инфлацията е по-висока от доходността на активите, в които се инвестира. Добър пример от последната година са банковите депозити
 • Риск с ликвидността – Този риск основно присъства при реалните активи, на финансовите пазари е доста по-малък. Проявата му е свързана с невъзможност да бъде изтеглена инвестицията в желания момент.
 • Риск от концентрация – това е риск, който произтича от инвестирането на прекалено голяма експозиция само в един актив.
 • Валутен риск – този риск е свързан с инвестициите в чуждестранни активи (валути, ценни книжа, недвижими имоти и др). Евентуална негативна промяна в курса на чуждестранната валута спрямо местната може да има негативен ефект върху доходността.

Рисковете могат да бъдат минимизирани с правилна инвестиционна стратегия и диверсификация на инвестициите. Една стратегия за инвестиции с висока доходност, съответно и висок риск може да включва акции или търговия с дериватни финансови продукти (ДЗР) върху криптовалути. Докато една ниско рискова инвестиционна стратегия може да включва повече дефанзивни акции и дори облигации. Преди да инвестираме е нужно да познаваме основните финансови принципи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Последно добавени
Вземи бърз онлайн кредит до 5000 лева за срок до 18 месеца
Бързи кредити онлайн до 6000 лева за срок от 3 до 18 месеца.
Вземи до 5000 лева за срок до 24 месеца
Вземи най-новите оферти!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин и получавай най-интересното от компаниите за бързи кредити директно на твоя имейл адрес. Така ще спестиш време в търсене на оферти. Ние ще го направим вместо теб!