Време ли е за инвестиция?

Начало » Време ли е за инвестиция?

Какво представлява инвестицията?

Думата „инвестиция“ произлиза от латински език и означава „влагам“. Инвестиция е всяко влагане на средства в актив, от който се очаква да реализира приход или да повиши цената си в бъдеще.

От икономическа гледна точка инвестицията е покупка, която не се консумира в настоящето, а се задържа с намерението да бъде реализирана печалба.

В какво може да се инвестира?

Възможностите за инвестиране могат да бъдат най-разнообразни. Те могат да бъдат класифицирани по различни критерии като:

 • Инвестиции в България – това са инвестиции, при които средствата са вложени в субекти/обекти, които са в рамките на България
 • Чуждестранни инвестиции – вложения в субекти/обекти, които са извън рамките на България

В зависимост от актива, в който се инвестира, могат да бъдат:

 • Реална – инвестицията е в сграда, машина, оборудване, интелектуална собственост, друго.
 • Финансова – в този случай инвестицията може да бъде в различни финансови активи като ценни книжа или някакъв вид онлайн инвестиция.

Накратко и различните видове инвестиции, които могат да бъдат направени на финансовите пазари, според активите и инструментите, които се ползват:

 • Инвестиции в злато и други суровини
 • Инвестиции в недвижими имоти
 • Инвестиции в акции
 • Инвестиции в борсови индекси
 • инвестиции в ETF-и
 • Инвестиции на Форекс пазара
 • Инвестиции в криптовалути
 • Инвестиции в облигации
 • Инвестиции в деривати

Защо хората правят инвестиции?

Обикновено начинаещите инвеститори си задават именно този въпрос. По същество, в съвременния свят има само два начина законно да се печелят пари:

 • Като човек работи за себе си или за някой друг
 • Като увеличава богатството си чрез инвестиции в различни активи.

Обикновено първият начин дава възможност за сдобиване със средства (първоначален капитал), а вторият – за увеличаването на събраните средства. Хората инвестират по различни подбуди, свързани с планове в бъдещето – планове за пенсиониране, осигуряване на образование на дете, стартиране на личен бизнес и други. Някои инвестиции дават възможност за данъчни облекчения, което води до двойна полза – спестяване на данъци и увеличаване на разполагаемия капитал.

Основните причини за търсене на възможности за инвестиции (извън банковите депозити) са:

 • Търсене на по-висока доходност от ниските лихви по банковите депозити;
 • Опит за компенсиране на инфлация;
 • Получаване на пасивна доходност, чрез получаване на дивиденти от инвестицията;
 • Възможност за диверсификация на портфейл от активи;
 • Възможност за стартиране с ниска първоначална инвестиция;

Разбира се, могат да бъдат изброени още много причини за инвестиране.

Колко капитал е необходим за инвестиция в акции? Този въпрос няма лесен отговор. Необходимият капитал зависи основно от четири фактора:

 • Личните възможности, които са индивидуални при различните инвеститори;
 • Личните финансови цели – какво иска да постигне с инвестицията си;
 • Лична толерантност към риск – инвеститорът трябва да определи каква сума може да си позволи да загуби при неблагоприятно стечение на обстоятелствата;
 • Така нареченият Инвестиционен хоризонт – времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без инвеститорът да се нуждае от тях.

Рискове при инвестиции

Всяка инвестиция, освен предимства има и своите рискове. Инвестирането в различни активи, изброени по-горе, имат различни нива на риск за финансовата ти стабилност, като съответно имат и различен потенциал за доходност.

Основното правило при инвестициите е, че по-високата потенциална доходност идва с поемането на по-висок риск. Съответно, по-ниският риск води със себе си по-нисък потенциал за доходност.

Ето кои са рисковете при повечето инвестиции:

 • Пазарен – риск от спад в пазарната цена на актива, в който е направена инвестицията. Това е и основният риск, от който се притесняват повечето инвеститори.
 • Инфлационен – той се появява, когато инфлацията е по-висока от доходността на активите, в които се инвестира. Добър пример от последната година са банковите депозити
 • Риск с ликвидността – Този риск основно присъства при реалните активи, на финансовите пазари е доста по-малък. Проявата му е свързана с невъзможност да бъде изтеглена инвестицията в желания момент.
 • Риск от концентрация – това е риск, който произтича от инвестирането на прекалено голяма експозиция само в един актив.
 • Валутен риск – този риск е свързан с инвестициите в чуждестранни активи (валути, ценни книжа, недвижими имоти и др). Евентуална негативна промяна в курса на чуждестранната валута спрямо местната може да има негативен ефект върху доходността.

Рисковете могат да бъдат минимизирани с правилна инвестиционна стратегия и диверсификация на инвестициите. Една стратегия за инвестиции с висока доходност, съответно и висок риск може да включва акции или търговия с дериватни финансови продукти (ДЗР) върху криптовалути. Докато една ниско рискова инвестиционна стратегия може да включва повече дефанзивни акции и дори облигации. Преди да инвестираме е нужно да познаваме основните финансови принципи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Последно добавени
Вземи бърз онлайн кредит до 3000 лева за срок до 24 месеца
Вземи бърз онлайн кредит до 5000 лева за срок до 18 месеца
Бързи кредити онлайн до 6000 лева за срок от 3 до 18 месеца.
Вземи най-новите оферти!

Абонирай се за нашия информационен бюлетин и получавай най-интересното от компаниите за бързи кредити директно на твоя имейл адрес. Така ще спестиш време в търсене на оферти. Ние ще го направим вместо теб!